Αλε­ξάν­δρα Σου­λα­δά­κη

Η Αλε­ξάν­δρα Σου­λα­δά­κη γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να με κα­τα­γω­γή από την Βά­χλια Γορ­τυ­νί­ας του νο­μού Αρ­κα­δί­ας. Το με­γα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι της ζω­ής της το πέ­ρα­σε και συ­νε­χί­ζει να το περ­νά στην Κρή­τη. Είναι μη­χα­νι­κός έρ­γων Πο­λι­τι­κού Μη­χα­νι­κού Αρ­χι­τέ­κτο­να της Σχο­λής Δο­ξι­ά­δη, πο­λι­τι­κο­ποι­η­μέ­νη και γε­νι­κά ανή­συ­χη, της αρέ­σει να γρά­φει, να δι­α­βά­ζει, να ζω­γρα­φί­ζει, να μα­γει­ρεύει κι όλα αυτά με­τα­ξύ Αθη­νών, Αρ­κα­δί­ας και Κρή­της... Τη βρί­σκου­με στο Donna.gr, στο CNA.gr του Αγίου Νι­κο­λάου, στον Αθή­να9,84 σε έν­θε­το της εκ­πο­μπής «Άλλα Νέα» και στο σά­ιτ www.athina984.gr, επί­σης κά­θε Πα­ρα­σκευή στην εφη­με­ρί­δα Φι­λε­λεύ­θε­ρος με μια δι­α­φο­ρε­τι­κή προ­σέγ­γι­ση κει­μέ­νου και συ­ντα­γής. Πα­ντρε­μέ­νη με τον Γι­άν­νη Σου­λα­δά­κη, έχει δυο κό­ρες, την Βα­σι­λι­κή, την Μα­ρία και τρεις εγ­γο­νές την Αλε­ξάν­δρα, την Αν­θή και την Μα­ρι­άν­να.

ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΜΟΥ ΛΕΤΕ θα σας πω εγώ

ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΜΟΥ ΛΕΤΕ  θα σας πω εγώ
ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΜΟΥ ΛΕΤΕ θα σας πω εγώ

ISBN 9789604587438
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 272

Beschikbaarheid: Op voorraad

Prijs/st.: € 22,60
stuk(s)

ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΜΟΥ ΛΕΤΕ; Η συνέχεια

ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΜΟΥ ΛΕΤΕ;  Η συνέχεια
ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ ΑΥΡΙΟ, ΜΟΥ ΛΕΤΕ; Η συνέχεια

ISBN 9789604589586
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 272

Beschikbaarheid: Op voorraad

Prijs/st.: € 22,60
stuk(s)
Winkelwagen

producten: 0

waarde: € 0,00

Ga naar winkelwagen

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein